7e Kyu – Gele band

KIHON

Uitvoeren vanuit stilstaande positie, Kihon op het oog goed gelijkend mee kunnen doen

Standen:

1. Tsuru ashi-dachi
2. Kaka-dachi
3. Zenkutsu-dachi

Stoten:

1. Jodan-oi-tsuki
2. Chudan-oi-tsuki
3. Gedan-oi-tsuki
4. Jodan-gyaku-tsuki
5. chudan-gyaku-tsuki
6. Gedan-gyaku-tsuki

Trappen:

Kansetsu-geri

Weringen:

Uchi-uke.

IPPON KUMITE (uitvoering links en rechts)

 1. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is jodan-oi-tsuki, kunnen pareren met jodan-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met stoot jodan-gyaku-tsuki.
 2. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is chudan-oi-tsuki, kunnen pareren met soto-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met stoot chudan-gyaku-tsuki.
 3. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is gedan-oi-tsuki, kunnen pareren met gedan-barai waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met stoot jodan-gyaku-tsuki.

KATA

Taikyoko 1, 2 en 3. Kata in de juiste volgorde kunnen tonen

BIJZONDERHEDEN

 1. Uitvoeren fysieke test:
  15 maal push-up,
  30 maal sit-up en
  30 maal kniebuigingen
 2. Japanse benaming van de Kihon kennen
 3. Gevraagd kan worden uit de exameneisen van de 8e kyu