8e Kyu – witte band

KIHON

Uitvoeren vanuit stilstaande positie, Kihon op het oog goed gelijkend mee kunnen doen

Standen:

1. Heisoku-dachi
2. Musubu-dachi
3. Heiko-dachi
4. Yoi-dachi of Fudo-dachi
5. Sanchin-dachi

Stoten:

1. Jodan-tsuki
2. Chudan-tsuki
3. Gedan-tsuki

Trappen:

1. Gin-geri
2. Mai-geri

Weringen:

1. Jodan-uke
2. Soto-uke
3. Gedan-barai

IPPON KUMITE

Uitvoeren vanuit stilstaande positie

1. Een aanval jodan-tsuki kunnen pareren met jodan-uke
2. Een aanval chudan-tsuki kunnen pareren met soto-uke
3. Een aanval gedan-tsuki kunnen pareren met gedan-barai

KATA

Taikyoko 1 en 2. Kata in de juiste volgorde kunnen tonen

BIJZONDERHEDEN

 1. Uitvoeren fysieke test:
  10 maal push-up,
  20 maal sit-up
  20 maal kniebuigingen
 2. Karateka moet kennis hebben van de elementaire basisetiquette in de dojo
  a). Groeten in en buiten de dojo
  b). Groeten tijdens de les
  c). Juist dragen karate kleding
 3. Japanse benaming van de Kihon kennen
 4. De karateka moet de volgende commando’s gegeven tijdens de les/training begrijpen:
  Yoi
  Hajime
  Mawatte
  Yame
  Sensei-ni-rei
  Otagai-ni-rei