1e Kyu – Bruine Band

KIHON / RERENKU-WAZA

Kihon, zowel voor- als achterwaarts lopend kunnen uitvoeren, waarbij de tegenbewegingen en de totaliteitsbeweging tot uiting komt. De trappen kunnen uitvoeren met zowel het voorste als het achterste been. Totaliteitsbeweging moet een natuurlijk onderdeel van het bewegen zijn.

Standen:
Alle standen uit voorgaande kyu’s kunnen uitvoeren en benoemen

Stoten:
Alle stoten uit voorgaande kyu’s kunnen uitvoeren en benoemen

Slagen:
Alle slagen uit voorgaande kyu’s kunnen uitvoeren en benoemen

Trappen:
 Alle trappen uit voorgaande kyu’s kunnen uitvoeren en benoemen

Weringen:
Alle weringen uit voorgaande kyu’s kunnen uitvoeren en benoemen

Rerenku-waza:

1. Kamae; mai-geri, mawashi-geri, yoku-geri, gyaku-stuki

2. Kamae; soto-uke, uchi-uke, jodan-uke gedan-barai, stugi-ashi-dachi, mae-geri, gyaku-stuki

KUMITE

  1. Ippon-kumite van voorgaande exameneisen
  2. Sambon-kumite van voorgaande exameneisen
  3.  Kyokushinkai-kumite 1 t/m 5

KATA

1. Taikyoko 1, 2 en 3
2. Pinan 1, 2, 3, 4 en 5
3. Tsuki-no-kata
4. Geksei-dai-ichi

JIJU KUMITE

Vier partijen van 3 minuten tegen verschillende tegenstanders

BIJZONDERHEDEN

  1. Uitvoeren fysieke test: 30 maal puch-up, 40 maal sit-up en 40 maal kniebuigingen
  2. Japanse benaming van de Kihon kennen
  3. Tonen dan wel demonstreren van Kime, Ibuki en Kia
  4. Tameshi-waza: op verzoek demonstreren (vrijwillige basis)