6e Kyu – Oranje band

KIHON

Kihon uitvoeren vanuit een voorwaarts lopende positie (Zenkutsu-dachi)

Standen:

1. Kukutsu-dachi
2. Neko-ashi-dachi

Stoten:

1. Shita(ura)-stuki
2. Tata-stuki

Trappen:

1. Mawashi-geri
2. Yoko-geri

Weringen:

1. Morote-uke
2. Shuto-mawashi-uke

IPPON KUMITE

De uitvoering ippon kumite 7e kyu links en rechts aangevuld met:

  1. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is jodan-oi-tsuki, kunnen pareren met jodan-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met stoot chudan-gyaku-tsuki.
  2. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is chudan-oi-tsuki, kunnen pareren met soto-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met een stoot gedan-gyaku-stuki.
  3. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is gedan-oi-tsuki, kunnen pareren met gedan-barai waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met trap mae-geri-geri.

KATA

Taikyoko 1, 2 en 3
Pinan 1

BIJZONDERHEDEN

  1. Uitvoeren fysieke test: 15 maal push-up, 30 maal sit-up en 30 maal kniebuigingen
  2. Japanse benaming van de Kihon kennen
  3. Gevraagd kan worden uit de exameneisen van de 8e kyu