Graduaties

Karate Graduaties

Bij karate wordt zoals bij het merendeel van de oosterse vechtsporten/krijgskunsten een gradueringsysteem gehanteerd. Bij karate worden twee categorieën onderscheiden: Kyu-graden en Dan-graden.

Onder de categorie Kyu-graden vallen alle beoefenaars die de Dan-status (zwarte band) nog niet hebben bereikt. Afhankelijk van de trainingservaring worden de Kyu-graden onderverdeeld in acht niveaus, beginnende bij de achtste Kyu (laagste) en oplopend tot de eerste Kyu. Middels verschillende kleuren banden worden de Kyu-graden aangegeven.

Categorie Kyu-graden

De Kyu-graden zijn als volgt ingedeeld:

8e Kyu, Hachikyú, witte band
7e Kyu, Nanakyú, gele band
6e Kyu, Rokkyú, oranje band
5e Kyu, Gokyú, groene band
4e Kyu, Yonkyú, blauwe band
3e Kyu, Sankyú, bruine band I
2e Kyu, Nikyú, bruine band II
1e Kyu, Ikkyú, bruine band III

Bij jeugd karateka’s wordt tussen de diverse Kyu-graden een slippensysteem toegepast:

8e Kyu +, witte band met gele slip
7e Kyu +, gele band met oranje slip
7e Kyu ++, gele band met groene slip
6e Kyu +, oranje band met groene slip
6e Kyu ++, oranje band met blauwe slip
5e Kyu +, groene band met blauwe slip
5e Kyu ++, groene band met bruine slip
4e Kyu +, blauwe band met bruine slip

De Kyu-examens worden tweemaal per jaar (januari en juni) in de sportschool afgenomen door een rijkserkend karateleraar, tevens examinator van de Karate-do Bond Nederland.

Categorie Dan-graden

Onder de categorie Dan-graden vallen alle karateka’s die de zwarte band hebben behaald. Afhankelijk van ervaring en vakkundigheid worden ook de Dan-graden onderverdeeld in oplopende niveaus, van de 1e Dan (Shodan) tot de 5e Dan (Godan) en verder.
De Dan-examens worden landelijk afgenomen door een examencommissie van de Karate-do Bond Nederland.

1e Dan, Shodan, zwarte band I
2e Dan, Nidan, zwarte band II
3e Dan, Sandan, zwarte band III
4e Dan, Yondan, zwarte band IV
5e Dan, Godan, zwarte band V