5e Kyu – Groene band

KIHON

Kihon, de stoten, en weringen zowel voor- als achterwaarts lopend uit kunnen voeren (Zenkutsu-dachi)

Standen:

1. Kiba-dachi
2. Shiko-dachi

Stoten:

1. Mawashi-stuki

Trappen:

Alle trappen uit voorgaande kyu’s kunnen uitvoeren en benoemen

Weringen:

1. Shuto-jodan-uke
2. Shuto-chudan-uke. Shuto-gedan-uke

Combinaties:

1. Jodan-uke – Gyaku-stuki
2. Uchi-uke – Gyaku-stuki
3. Soto-uke – Gyaku-stuki
4. Gedan-barai – Gyaku stuki

IPPON KUMITE

De uitvoering ippon kumite 7e en 6e kyu links en rechts aangevuld met:

  1. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is jodan-oi-tsuki, kunnen pareren met jodan-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met stoot gedan-gyaku-tsuki.
  2. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is chudan-oi-tsuki, kunnen pareren met soto-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met een trap mawashi-geri (voorste been)
  3. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is chudan-oi-tsuki, kunnen pareren met soto-uke waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met een trap ushiro-mawashi-geri (achterste been)
  4. Een aanval waarbij een pas voorwaarts wordt gemaakt, en de aanval is gedan-oi-tsuki, kunnen pareren met gedan-barai waarbij een pas achterwaarts gemaakt wordt en terugkomen met trap mawashi-geri.

SAMBON KUMITE

De Sambon kumite worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ippon kumite met dien verstande dat de aanvaller komt met :

  1. Drie aanvallen met met jodan-oi-stuki
  2. Vier aanvallen met chudan-oi-stuki44
  3. Drie aanvallen met gedan-oi-stuki 

KATA

Taikyoko 1, 2 en 3
Pinan 1 en 2

BIJZONDERHEDEN

  1. Uitvoeren fysieke test: 15 maal puch-up, 40 maal sit-up en 40 maal kniebuigingen
  2. Japanse benaming van de Kihon kennen
  3. Gevraagd kan worden uit de exameneisen van de 8e t/m 6e kyu