Kata & Kumite

Kumite

Kumite is een oefenvorm waarin kihontechnieken door een tori (= aanvaller) en een uke (= verdediger) in de praktijk worden beoefend.
De sportschool onderwijst verschillende vormen van kumite’s.

Jiyu kumite

Dit is het in praktijk brengen van alle kihon technieken: het vrije gevecht.

Ippon kumite

Dit is een één-staps techniek waarbij de ‘tori’ een aanval uitoefent en  ‘uke’ deze aanval weert en gelijk terugkomt met een tegenaanval. Men herkent twee verschillende vormen:

– Kihon ippon kumite
– Jiyu ippon kumite

Sanbon Kumite

Dit is een drie-staps techniek waarbij ‘uke’ pas met een tegenaanval komt als hij tot drie keer toe heeft geweerd.

Kyokushinkai kumite’s

Dit zijn de in Nederland ontwikkelde tien standaardkumite’s, waarbij de ‘uke’ de ‘tori’ na een serie van verschillende voorgeschreven kihontechnieken volkomen uitschakelt.

Kata

Een kata is een oefenvorm van een gevecht volgens vastgelegde patronen tegen meerdere denkbeeldige opponenten die vanuit verschillende richtingen 1 persoon aanvallen.
Sommige kata’s zijn van oorsprong eeuwenoud en iedere karatestijl heeft wel zijn eigen varianten. Matsutatsu Oyama heeft bijvoorbeeld voor Kyokushinkai verscheidene kata’s aangepast met de sjuto mawashi uke kamae. De kata, of een onderdeel ervan, is bijzonder geschikt als oefenvorm voor de karateka.

Hieronder zijn een aantal, op de sportschool onderwezen, kata’s te bekijken.