Veilig Sportklimaat

Een veilige sportomgeving

De sportschool houdt zich bezig met het creëren van een veilig sportklimaat voor alle leden. Zo hebben alle docenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en alle vrijwilligers hebben een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) ondertekend. We maken ongewenst gedrag bespreekbaar zowel bij de leden als vrijwilligers.

Als er dan toch iets mis is, als er een ongewenste situatie wordt ervaren door een karateka, dan wordt er actie ondernomen. De Sportschool is aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland en het NOC*NSF. Docenten, leden of vrijwilligers die zich niet houden aan de gedragsregels van het NOC*NSF vallen onder het sportrecht.

Op deze wijze hoopt de sportschool samen met alle karateka’s een sociaal veilige sportomgeving te kunnen behouden.